KRITIKY-POLEMIKY-POZNÁMKY

„KULTURNÍ POLITIKA“

V reakci na diskuzi o „nerůstu“ a financování divadel zde pro ty, které zajímá, co k tomu tématu už zaznělo, uvádím i soupis v SADu otištěných textů a na webu SADu vyvěšených nahrávek.

Prologem pro případné badatele může být studie nazvaná K Bachovi a zpět (laická exkurze do historie divadelního zákona a diskusí o  něm), kterou jsem napsal pro Bulletin AMD 4, září 1988 : viz A ODJINUD – DOKUMENTY

CHRONOLOGICKY ŘAZENÝ VÝBĚR TEXTŮ Z ČASOPISU SVĚT A DIVADLO

 • “Horizont dosažitelný v co nejkratším časovém úseku…” (diskuse na téma vztahu státu a divadla v Čechách a na Slovensku) – K.Král a O.Černý hovoří s představiteli ministerstev kultury obou zemí O.Dlouhým, I.Hroncem, D.Károvou a B.Nekolným, 3/1994
 • Ivan Hronec: Poznámky o riadení divadel (1. a 2.část) – studie bývalého “vyššího rádce” slovenského Ministerstva kultury využívající zpracovávající materiály o švédské, finské, německé a australské kulturní politice, 3 a 4/1994
 • Blaho Uhlár: Náreky živnostníka – poznámka ke slovenské praxi a politice státního Fondu Pro Slovakia z pohledu ředitele nezávislého divadla Stoka, 4/1994
 • Milan Klíma: Jaký je a jaký by měl být Státní fond kultury –  názor předsedy parlamentem zvolené Rady Státního fondu kultury, 4/1994
 • Darina Kárová: Horizont ťažko dosiahnuteľný – reakce ředitelky slovenského mezinárodního festivalu Divadelná Nitra na publikovanou diskusi, 5/1994
 • Smysl divadla, rozpad hodnot, mravnost, pornografie a tajemství (malé povídání nad velkými tématy) – diskuse inspirovaná výrokem poslance V.Koronthályho, že úkolem divadelních teoretiků je zformulovat smysl divadla, rozmlouvají O.Černý, K.Král, M.Petříček, M.Porubjak a M.Reslová, 4/1995
 • Systém státního financování vlámského divadla – podle časopisu Carnet zpracovali E. Žáková a O. Černý, 5/1995
 • Holandský systém financování divadla (rozhovor O.Černého s R.Schumacherovou a T.W.E.Kleijnem) – o existenčních podmínkách s členy divadla De Trust, 3/1996
 • Milan Lukeš: Anglické nárazníky – na téma praxe financování divadel ve Velké Británii, 4/1996
 • Josef Herman: O historii zřizování divadel v Čechách –  o kořenech české tradice, 5/1996
 • Hana Bobková: Stát a divadlo – v Holandsku – několik poznámek významné nizozemské teatroložky českého původu k rozhovoru “Holandský systém financování…”, 5/1996
 • To je váš úkol (rozmluva s ministrem kultury České republiky Jaromírem Talířem) – o kulturní politice a proměnách vztahu státu a divadla, rozmlouvají O.Černý, J.Herman, K.Král a M.Lukeš, 2/1997
 • Konstatuji, že se prakticky s ničím nepohnulo (rozhovor s předsedou parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu…, Michalem Prokopem) –  o kulturní politice méně optimisticky…, ptal se K.Král, 3/1997
 • Josef Herman – Karel Král: Návrh modelu státního financování profesionálních divadel (1. a 2. část) – Obecné principy a struktura grantové systému + Grantové řízení, kritéria a bodování: publikovaný rozsáhlý materiál, který byl připraven pro Ministerstvo kultury ČR., 4 a 5/1997
 • Transformace čili krize. na Slovensku (rozhovor s ředitelkou festivalu Divadelná Nitra a předsedkyní Združenia slovenských divadelníkov, D.Károvou) – v době divadelních stávek, ptal se K.Král, 4/1997
 • Werner Schulze-Reimpell: Postavení divadla v Německu –  základní zmapování, 4/1997
 • Na rozcestí (beseda)  – nad Návrhem modelu státního financování…, rozmlouvají O.Černý, J,.Herman, J.Hladký, O.Hrab, V.Kožušník, K.Král, M.Lukeš a L.Tuček, 6/1997
 • Bohumil Nekolný: Divadlo mezi státem a společností – Návrh modelu státního financování… z pohledu bývalého ředitele odboru umění Ministerstva kultury ČR, 3/1998
 • S.E. Wilmer: Decentralizace a kulturní demokracie – západoevropské divadelní systémy, jejich spojitosti a rozdíly, 4/1998
 • S.E. Wilmer: Zvěcňování imaginárních komunit – nacionalismus, postkolonialismus a divadelní historiografie – idea národního divadla a současnost, 2/2000
 • Milan Lukeš:  Starosti s Národním divadlem –  nejen o problémech s pravomocemi Rady Národního divadla, 6/2000
 • István Nánay: Proměny maďarského divadla – reformy z pohledu předního maďarského kritika, 1/2001
 • “Modely řízení vícesouborových divadel” (záznam podstatné části takto pojmenované konference)  – diskuse o Národním divadle, pravomocích jeho Rady, a také o tom, kdo lže… hovoří P.Dostál, O.Černý, J.Herman, J.Srstka, P.Kohout, M.Lukeš a další, 2/2001
 • Colin Mackerras: Reforma tradičního čínského divadla – přední britský znalec píše o vlivech kulturní politiky v Číně, 3/2001
 • “Patří české divadlo do EU? (diskuze) – záznam z veřejné diskuze pořádané časopisem Svět a divadlo a Divadlem na voru, hovoří J.Dvořák, K.Král, M.Lázňovský, L.Matásek, B.Nekolný, V.Petrmichl, F.Smetana, D.Svobodová, J.Trešlová, D.Ullrichová a E.Žáková, 4/2001
 • Co s Visegrádem? (z besedy uskutečněné v rámci mezinárodního festivalu Divadlo 2001) – na téma visegrádské spolupráce hovoří též M.Lukeš, M.Porubjak, S.Huszár a M.Semil, 6/2001
 • Na téma obce divadelníků (1.beseda s členy Rady českého střediska ITI – Mezinárodního divadelního ústavu) – o nutnosti transformace českých divadel a o kulturní politice hovoří členové Rady, zástupci divadelních institucí a spolků – J.Burian, O.Černý, S.Doubrava, T.Fischerová, V.Hulec, Z.Prokeš, B.Tůmová a N.Vengeli, ptal se K.Král, 1/2002
 • Bohumil Nekolný: Dívadelní systémy v zemích Evropské unie – Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Holandsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a na závěr Česko, 3/2002
 • redakce: Předvolební P.S. –  citace z programů českých politických stran, 3/2002
 • Pražská divadelní síť jako kulturní služba veřejnosti (z materiálu vypracovaného expertní skupinou Divadelního ústavu) – vypracováno k transformaci divadel pro Pražský magistrát, 5-6/2002
 • Transformace? (z besedy uskutečněné dne 1.července 2002) – H.Brabencová, O.Černý, K.Král, M.Lukeš, B.Nekolný, V.Procházka, J.Srstka, D.Svobodová, T.Töpfer hovoří k plánované transformaci pražských divadel, 5-6/2002
 • Po povodni s Helenou Brabencovou – malý rozhovor o změněné situaci, ptal se K.Král, 5-6/2002
 • Bohumil Nekolný: Formace transformace (část první: programová prohlášení českých vlád) – kultura v těchto prohlášeních od sklonku „reálného socialismu“ po současnost, 4/2003
 • Marta Smolíková: Kulturní neziskové organizace v ČR a podpora umění – příspěvek z veřejné panelové diskuse v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 4/2003
 • Bohumil Nekolný: Formace transformace (část druhá: kulturní politika státu v dokumentech Ministerstva kultury ČR) – kultura v těchto dokumentech od 90. let po současnost, 5/2003
 • Regina Letelie: Intermittenti kontra Avignon – vzpoura odborářů ve Francii, 5/2003
 • Bohumil Nekolný: Formace transformace (část třetí: nevládní a občanské iniciativy) – vývoj požadavků těchto iniciativ od 90. let po současnost, 6/2003
 • Cenzurní zoubky aneb „Poslání našich kulturních institucí“ – o pokusech mocensky zasahovat do divadelní činnosti: zprávy z Polska, Německa, USA, Francie… a „malá douška za SAD“, 5/2006
 • Spravedlnost? (anketa na téma rozdělování financí divadlům v Praze) – prvním velkým pražským sporem vyvolaná diskuse, které se účastnili J.Herman, J.Hirsch, J.Hrušínský, V.Just, P.Kratochvíl, M.Lukeš, B.Nekolný, V.Procházka, T.Töpfer a N.Vangeli – otázky formuloval K.Král, 3/2007
 • Karel Král: Je čas na vyhazování konšelů z oken? – o politických tricích a pražských zastupitelích, 3/2007  
 • Diane Scott: Divadlo a postmoderna (několik poznámek ke stavu kultury ve Francii) – na téma krize kultury, 1/2009
 • Nic zas tak zlého? (anketa o penězích, smyslu i otřesech divadla v Polsku) –  W.Dudzik, R.Pawlowski, P.Płoski, J.Sieradzki, T.Słobodzianek a M.Walczak odpovídají na otázky SADu, jejichž základem je právě vztah státu k divadlu, 4/2009
 • Barbora Schnelle: Divadlo, politika a filistrovství (příspěvek k debatě o vztahu divadla a společnosti z německé perspektivy) – současný stav v Německu, 5/2009
 • Blanka Křivánková: Americké divadlo (i) mezi teleimerzí a žebráním – divadlo a společnost v USA, 6/2009
 • Martina Musilová: Neukončené diskuse (o přirozeném prostředí, divadelní síti a zájmu diváků) – představy divadelníků v době a těsně po „sametové revoluci“, 2/2010
 • Nejlepší auto na světě (anketa o penězích, smyslu i krizi divadla: v Maďarsku) – G.Maté, A.Réthly, A.Forgách, I.Tasnádi, L.Upor Gásapár Máté,  K.Szemere a K.Á.Szűcs odpovídají na otázky SADu, jejichž základem je vztah společnosti, státu a divadla v době krize, 3/2010
 • Hana Bobková: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř (Divadlo a společnost v Nizozemí), 3/2010
 • Paweł Płoski: Divadelní oratorium à la pollaca, polský Kongres kultury 2009 a následné diskuse o vztahu státu a divadla, 3/2010
 • Strany a kultura  (procento na kulturu – granty – prioritní akce… z předvolební besedy se zástupci politických stran: na otázky K. Krále a otázku V.Mikulky odpovídají T.Hájek, M.Hakenová, J.Hejlek, F.Mikeš, M.Smolíková a J.Talíř: ) – 5/2010
 • Omezovat nechci vůbec nic (říká SADu ministr kultury J.Besser – povolební dodatek, ptal se K.Král) – 5/2010
 • Panské huncútstvo (anketa o penězích, smyslu i krizi divadla: na Slovensku – na otázky SADu odpovídají M.Porubjak, V.Fekete, B.Uhlár, D.Majling, E.Kudláč, D.Kárová a S.Hroncová) – 6/2010
 • Paweł Płoski: Protest polských divadelníků, o petici polských divadelníků, 5/2012

ZVUKOVÉ A VIDEONAHRÁVKY BESED NA TÉMA „KULTURNÍ POLITIKA“

 • Činoherní studio a závislost nezávislých (záznam z pracovního kulatého stolu), vztah zakladatele a o.p.s., správní rada – její vytváření, zodpovědnost a práva, vícezdrojové financování a další otázky, uspořádaly Sdružení českých divadelních kritiků a Asociace profesionálních divadel ČR ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem. Besedu moderovali K.Král a E.Kejkrtová-Měřičková, účastnili se V.Čepek, M.Rovenský, L.Deverová, S.Spálenská, J.Burianová a další, 19.2.2014 (Malý sál IDU)
 • Diskuse o koncepci Národního divadla, uspořádalo České centrum AICT/IATC a Sdružení českých divadelních kritiků ve spolupráci IDU. Na otázky K.Krále odpovídali J.Burian, M.Dočekal, S.Hroncová, P.Kofroň a P.Zuska, 19.3.2014 (Malý sál IDU)
 • Divadlo ve světě bez pravidel, beseda věnovaná konfliktům divadel s jejich zřizovateli (Ústí nad Labem, Kladno, Opava, Praha) atd., pořádalo České středisko AICT-IATC s Hereckou asociací, ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel, českým střediskem ITI a IDU. Moderoval K.Král spolu s J.Hromadou a E.Kejkrtovou Měřičkovou, zúčastnili se L.Pavlík, D.Přibyl, J.Slánský, J.Foltysová,  J.Wolf, Š.Kubišta a další, 23.2.2016 (Malý sál IDU)
 • Současnost a budoucnost Státního fondu kultury, uspořádalo české středisko ITI a IDU, moderoval K.Král, účastnili se M.Smolíková, M.Němeček,  J.Kovalčík, R.Adler, M.Klíma a další. 6.6.2016 (Malý sál IDU)
 • Superdebata ke kultuře 2017, uspořádalo České středisko ITI ve spolupráci s časopisem Svět a divadlo. Moderoval K.Král a M.Smolíková, účastnili se M.Bartlová, D.Herman, E.Kaplický Fuchsová, L.Kaucký, J.Lacina, M.Novák, J.Novotný, M.Pokorný, O.Richterová, Z.Štefek a další, 2.10.2017 (Divadlo v Celetné)
 • Beseda o budoucnosti Divadla Husa na provázku, uspořádáno Divadlem Husa na provázku ve spolupráci s Asociací českých divadelních kritiků, moderoval K.Král, 15.3.2018 (Procházkova síň Domu umění, Brno)