Festivaly

SETKÁNÍ MLADÝCH DIVADELNÍKŮ v Hradci Králové, festival, který vznikl díky Jaroslavě Šmrhové a tzv. Aktivu mladých divadelníků. Zde programy prvních dvou ročníků z Bulletinů AMD a zpráva o ročníku 3., který se již neuskutečnil, z prvního čísla časopisu Svět a divadlo.

Dvě verze plakátu Karla Halouna k festivalu SALÓN SADISTŮ (1992) v pražské Redutě.

Ještě než vznikl mezinárodní festival DIVADLO, jemuž je věnován další „oddíl“, připravil SAD český výběr pro první ročník zlínského festivalu SETKÁNÍ STRETNUTIE (slovenský výběr byl dílem časopisu Kultúrny život a jeho tehdejší redaktorky, Martiny Ulmanové). Hradeckému divadlu v roce 1987 i zlínskému v roce 1992 umělecky šéfoval člen Aktivu AMD, Josef Morávek.