Biografie

Narozen 31.5.1953, Praha. Pracoval jako antikvář, pak, od roku 1979, v dokumentaci Divadelního ústavu. Vystudoval divadelní a filmovou vědu. Od 80. let publikoval, a to též v samizdatovém časopisu O divadle. Od roku 1986 spolupracoval jako dramaturg s režisérem Petrem Scherhauferem (Divadlo na provázku, Lucerna), byl hlavním dramaturgem divadelního festivalu zvaného Setkání mladých divadelníků v Hradci Králové a současně hlavním redaktorem tzv. Bulletinu mladých divadelníků, v němž mimo jiné poprvé publikovala řada tehdy zakázaných autorů. V listopadu 1989 vedl koordinační centrum stávkujících divadelníků. Pak na dobu tří měsíců převzal funkci ředitele Divadelního ústavu. V roce 1990 se „bulletin“ změnil na časopis Svět a divadlo (SAD), věnovaný současné divadelní kultuře v Čechách i zahraničí. Po celou dobu existence časopisu až do konce roku 2021 byl jeho šéfredaktorem. Na zmíněný festival navázaly zprvu jednorázové participace (Týden Česko-Slovenského divadla, první ročník Setkání-Stretnutie ve Zlíně, pražský Salón SADistů), pak, od roku 1993 se konající, mezinárodní festival Divadlo, který založil a jehož uměleckým ředitelem, respektive hlavním dramaturgem byl do roku 2001. Podílel se na programu dalších festivalů (Divadlo bez hranic, Divadelná Nitra), v posledních letech zejména na vlastním a nejen divadelním festivalu Ohromné maličkosti. Ten má za sebou dvanáct ročníků a pořádán byl většinou společně s Divadlem Na zábradlí, poslední tři ročníky s Alfredem ve dvoře.  Od roku 1999 zhruba jednou ročně coby režisér připravuje scénický náčrt nebo inscenaci vesměs dosud v Čechách neuváděné hry (v divadlech Na provázku, Na zábradlí, Dejvickém, v Dlouhé a v Divadle Kašpar). Jako další formu podpory nové dramatiky inicioval vznik řady her českých i zahraničních autorů, a to i formou mezinárodní soutěže o Cenu Ferdinanda Vaňka. Byl řadu let předsedou Divadelní obce, členem správní rady Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka ale např. i členem správní a dozorčí rady Dejvického divadla či členem rady Státního fondu kultury. Do roku 2021 by předsedou Asociace českých divadelních kritiků a členem výboru českého střediska ITI. Je nositelem Rytířského kříže – řádu Maďarské republiky a emeritním předsedou Světové šuggballové asociace.

KarelKral@email.cz