Ceny

CENY ALFRÉDA RADOKA – CENY DIVADELNÍ KRITIKY

historie= https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Alfr%C3%A9da_Radoka

a https://www.svetadivadlo.cz/cz/ceny/ankety

současnost= https://cs.wikipedia.org/wiki/Ceny_divadeln%C3%AD_kritiky

Ceny divadelní kritiky, od doby, kdy vystřídaly Ceny Afréda Radoka, měly až do roku 2022 podobu slepotisku s vavřínovým lístkem. Šlo o chudého potomka předchozí, bohaté či alespoň bohatší podoby Cen, neboť v té době, neměl na začátku roku SAD žádné finanční prostředky. Tato forma odpovídala podle mého soudu i málo viditelné a pomíjivé divadelní slávě. Zprvu jsem používal šablonu pro slepotisk z vlastnoručně vyřezané formy, později jsme nechali udělat kovovou šablonu. Hezčí a důstojnější byla Cena jen díky krabičce, v niž byla umístěna. Což mělo i praktický účel: papírový slepotisk vyžaduje prostor a ochranu, jinak hrozilo, že své plastičnost pozbude.

———————————————————————————————

CENY FERDINANDA VAŇKA

Svět a divadlo (SAD), časopis, který vždy inicioval vznik nových her, oslovuje v posledních letech významné i začínající dramatiky z celé Evropy k napsání krátkých her o politice. Se souhlasem Dagmar Havlové z nich pak mezinárodní porota vybírá nositele Ceny Ferdinanda Vaňka.

Všechny tyto hry SAD vydává v samostatných publikacích a zároveň je i scénicky prezentuje. Jde o výjimečnou mezinárodní aktivitu, která na jedné straně propaguje české autory v zahraničí, na druhé posiluje sounáležitost evropské divadelní kultury.

2013: Hry napsalo dvanáct autorů z Čech, Dánska, Maďarska, Polska a Slovenska: Zoltán Egressy, Zuza Ferenczová, Julia Holewińska, Viliam Klimáček, René Levínský, Christian Lollike, Anton Medowits (Vlado Janček), Vít Peřina, Jiří Pokorný, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Csaba Székely a Michał Walczak. Rozhodnutím mezinárodní poroty, v níž zasedli Andrzej Jagodzinski (PL), Martin Porubjak (SK) a György Varga (HU), získala první Cenu Ferdinanda Vaňka Małgorzata Sikorska-Miszczuk z Polska za hru Země, ze které občanům utekla srdce a zanechala dopisy. Vítězná hra byla spolu s dalšími texty ze soutěže realizována i jevištně, a to za účasti Dejvického divadla, Naivního divadla Liberec a bratislavského GUnaGU. Projekt byl prezentován i na Slovensku.

2015: Účastnilo se jedenáct autorů z Běloruska, Čech, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Velké Británie: Chaim Cigan (Karol Sidon), Cristian Ceresoli, Magda Fertacz, Nikolaj Chalezin, DC Jackson, Tomáš Kafka, Viliam Klimáček, Artur Pałyga, S.d.Ch. (Miloslav Vojtíšek), Małgorzata Sikorska-Miszczuk a Csaba Székely. Porota zasedla ve složení Krystyna Krauze (PL), Milan Lasica (SK) a Paul Wilson (Kanada). Druhým nositelem Ceny Ferdinanda Vaňka se stal v Rumunsku žijící maďarský dramatik Csaba Székely za hru Jsou to zvířata. Součástí slavnostního večera bylo uvedení vybraných textů za účasti Dejvického divadla (i herců z éry Jana Borny, členů Divadla v Dlouhé), libereckého Naivního divadla a bratislavského GUnaGU. Vybrané hry byly prezentovány i v partnerských divadlech na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku.

2017: SAD oslovil jedenáct autorů z Čech, Maďarska, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Ruska a Slovenska: Fredrik Brattberg, Tomáš Dianiška, Varvara Fajer, Anton Medowits, mehdi moradpour, Weronika Murek, Przemysław Pilarski, Kathrin Röggla, S.d.Ch., Csaba Székely a Michal Wałczak. Porota – Irina Bezrukova (RU), Joachim Bruss (D), Andrzej Jagodzinski (PL) a Andrej Krob (CZ) – vybrala nositele třetí Ceny Ferdinanda Vaňka: Fredrika Brattberga z Norska za hru Pozice. Vybrané texty byly uvedeny ve spolupráci se Spolkem Kašpar. V letech 2017 a 2018 se uskutečnily i soutěž her z projektu v rámci maďarského festivalu Y.EAST. V roce 2018 uvedl SAD se Spolkem Kašpar a BodyVoiceBandem prezentaci vybraných textů z minulých let pod názvem Kolotoč s politikou.

2019: Účastnilo se třináct autorů z Čech, Maďarska, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska a Velké Británie: Rodion Bielecki, Fredrik Brattberg, Magdalena Drab, Leon Engler, Varvara Fajer, David Ireland, Viliam Klimáček, Max Łubieński, Vítek Peřina, S.d.Ch., Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Miroslava Svolikova a Borbála Szabó. Z nich vybrala porota ve složení Erika Abrams (FR), Barbara Day (GB) a Vladimír Morávek (CZ) čtvrtého nositele Ceny Ferdinanda Vaňka, kterým se stal český dramatik S.d.Ch. za hru Strážce památníku aneb Zapomenutý jednorožec. SAD prezentoval vybrané hry ve spolupráci s Dejvickým divadlem, studenty KALD DAMU a Naivním divadlem.

O soutěži, jejích autorech a hrách informuje SAD česky a anglicky na svých webových stránkách (zde jsou k nalezení i synopse her a ukázky z nich). Viz: www.svetadivadlo.cz

Řada her ze soutěže se dočkala překladů do dalších jazyků. V tomto směru nejúspěšnější je Poslední husička od S.d.Ch. z roku 2015,  která je přeložená do maďarštiny, němčiny, polštiny a slovenštiny.

CFV 2013: Michał Walczak, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Martin Porubjak a Andrzej Jagodzin

CFV 2013: Simona Babčáková v Klub osamělých srdcí Ferdinanda Vaňka (složeno z her Małgorzaty Sikorske-Misczuk, Julie Holewińske a Zuzy Ferenczové).

CFV 2015: Dagmar Havlová a Csaba Székely, za nimi Petr Zelenka a Krystyna Krauze.
CFV 2015: Jaroslav Plesl, David Novotný, Martin Veliký a Pavel Tesař v představení Jsou to zvířata. FOTO MILAN CHRDLE
CFV 2017: Fredrik Brattberg

CFV 2017: Andrzej Jagodzinski a Paul Wilson FOTO MICHAL HLADÍK

CFV 2019: S.d.Ch. a gratulanti – Erika Abrams, Vít Peřina a Viliam Klimáček s Jakubem Škorpilem v pozadí
CFV 2019: beseda s Karlem Schwarzenbergem (spolu s Martinem Myšičkou) FOTO MILAN CHRDLE
CFV 2019: Miroslav Krobot a Eva Kejkrtová v ústředních rolích Strážce památníku