BULLETIN AMD – PROLOG SADU DO ROKU 1989

Bulletin AMD je dítě perestrojky. Na veřejné besedě s předsedkyní Svazu českých dramatických umělců Jiřinou Švorcovou v Divadle v Řeznické (1986) jsem se zeptal, zda by SČDU podpořila vznik nového periodika, a odpověď byla, že ano. Členové Komise pro studiovou divadelní práci, kterou jsem měl při tom dotazu jako spolupracovníky na mysli, moc zájem nejevili, tak jsem první číslo koncipoval s Peterem Scherhauferem a za spolupráce se svými vrstevníky, kolegy z Aktivu mladých divadelníků, který vznikl též v souvislosti s onou besedou. Bulletin, jehož první číslo už obsahovalo dramatický text i přesahové materiály, a to i do oblasti zakazované literatury, byl připraven už na začátku roku 1987, ale jeho vydání, tedy rozmnožení, SČDU půl roku brzdilo a povolilo jej až ve chvíli, kdy bylo za dveřmi vydání čísla druhého.  To jsme totiž nepřipravili ve spolupráci s SČDU, ale díky Jaroslavě Šmrhové s ÚV SSM, které taky financovalo první Setkání mladých divadelníků v Hradci Králové. Trik, kdy jsme střídali coby vydavatele SČDU s ÚV SSM, přičemž jsme na dotazy, kdo ty texty schvaloval, říkaly vždy, že ti druzí, kupodivu vycházel. Nepochybně i zásluhou spřízněných „spiklenců“ v těch komunistických institucích (s Jarkou Šmrhovou v čele) to pak už fungovalo po celou dobu zcela bez zádrhelů, a to i když jsme pravidelně publikovali tehdy zakázané autory a vyjadřovali bez nějakých autocenzurních úprav své názory. Na Bulletinech, občasníku, kterému jsme záměrně nedali žádný název, se podílela řada autorů, přičemž redakce měla fakticky své sídlo v dokumentaci Divadelního ústavu. Od léta roku 1989, kdy už bylo zřejmé, že je to zralé na profesionalizaci, jsem hledal možného vydavatele, tehdy jsem o tom jednal s Jazzovou sekcí. Listopadová revoluce přišla v tomto směru ve zcela pravou chvíli.

…tiráž čísla 7 uvádí téměř kompletní sestavu těch, kteří se na Bulletinu AMD redakčně podíleli – chybí jen MARTIN HRABÁK a ŠTĚPÁN OTČENÁŠEK

x

Z MÝCH TEXTŮ (vynechávám pravidelné, značkou Kr podepisované úvodníky a jiné texty organizační a redakční povahy.

Divadlo na sídlišti a Alfred, č. 1, září-říjen 1987

…a hlubší význam (Grabbe: Žert, ironie, satira…, r. Hana Burešová, DDT), č.2, 27.11.1987

Skeptická beseda o kritice /bez pointy/, č.3, březen 1988

K Bachovi a zpět /laická exkurze do historie divadelního zákona a diskusí o  něm/, č.4, září 1988 – NAJDETE V DOKUMENTECH „A ODJINUD“

Na pomezí (před 2.pracovním setkáním mladých divadelníků), č.5, listopad 1988

O perspektivách + …a Res-publica + Beseda o Divadle za branou (s Otomarem Krejčou, Karlem Krausem a Helenou Glancovou a s účastí divadelníků z publika) + Korespondence (písemné odpovědi Přemysla Ruta) + (s Peterem Scherhauferem) Úvod /k wroclavském Mezinárodnímu setkání otevřených divadel/, č.6, březen 1989

Není světlo jenom v oknách + Jedna otázka s dvaceti otazníky pro J.A.Pitínského (a odpovědi jeho a Petra Osolsobě), č.7, srpen 1989