ŠKOLNÍ PRÁCE A JINÉ RUKOPISY DO ROKU 1989

ŠKOLNÍ PRÁCE

Charakter a funkce scénických poznámek v Bulgakovově Útěku, FFUK-Oddělení divadelní a filmové vědy, školní rok 1979/80

Witold Gombrowicz: Opereta (analýza textu, výklad a posuny v překladu Jaroslava Simonidese a v inscenaci Hanáckého divadla Prostějov, uvedené pod názvem „Lehká múza“) – seminární práce: cvičení analýzy textu a překladu, FFUK-Oddělení divadelní a filmové vědy, školní rok 1980/81

Estetický ideál scéničnosti, FFUK-Oddělení divadelní a filmové vědy, školní rok 1980/81

Zlatokop v Divadle Na okraji (Ondřej Pavelka v inscenaci povídek Jacka Londona „Návod, jak hledat zlato“) – analýza hereckého výkonu, 3 stupně-redukční analýza, FFUK-Oddělení divadelní a filmové vědy, školní rok 1981/82

Andrej Tarkovskij: Stalker – FFUK-Oddělení divadelní a filmové vědy, školní rok 1981/82

Úprava textu Shakespearova Macbetha v představení Divadla Na zábradlí, FFUK-Oddělení divadelní a filmové vědy, školní rok 1981/82

Pokus o rekonstrukci představení Tylova „Strakonického dudáka“ (Národní divadlo, premiéra 1.7.1950, režie František Salzer), FFUK-Oddělení divadelní a filmové vědy, školní rok 1981/82

Dramatické prostředí v představení Shakespearovy Bouře (Žižkovské divadlo, režie Jan Kačer), FFUK-Oddělení divadelní a filmové vědy, školní rok 1981/82

Dramatizace Dostojevského „Bratří Karamzovců“ v Divadle Na zábradlí a Divadle na provázku, FFUK-Oddělení divadelní a filmové vědy, školní rok 1981/82

Vývoj textu v procesu tvorby inscenace v divadlech studiového typu /Labyrint světa a Lusthauz srdce v Divadle na provázku, Důvěřivé smlouvání s osudem v Divadle na okraji, Voni sou hodnej chlapec aneb Anabáze Jaroslava Haška ve Studiu Ypsilon, Cesty – společný projekt Hanáckého divadla Prostějov, Divadla na okraji, Divadla na provázku a Studia Ypsilon/ – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce, konzultant Milan Lukeš, 1985

= Z toho existuje rukopisu původní, širší verze první kapitoly a s tím spojená korespondence s L.Kunderou a Petrem Scherhauferem; kratší verze s podtitulem od Komenského k inscenaci vyšla v Dramatickém umění 11/1986.

Kapitola o Cestách vyšla v publikaci – Společný projekt Cesty (sestavili Josef Kovalčuk a Petr Oslzlý), JAMU Brno, 2011.

x

DALŠÍ RUKOPISY

Robinson Jeffers: Pastýřka putující k dubnu – Beseda, Studio Divadla Vítězného února v Hradci Králové, 1982

Informace o současných studiových divadlech ČSR, rukopis vypracovaný pro Divadelní ústav, asi 1987

x

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z NAVŠTÍVENÝCH PŘEDSTAVENÍ

Miroslav Krleža: Páni Glembayové, r. Miloš Pietor, SND

Christopher Hampton: Nebezpečné vztahy, r.Ladislav Smoček, ND

Jean Anouilh: Antigona, r.Lída Engelová, SD Ostrava

Baletní jednotka Křeč (Křeč na laguně Varadero), 1985

Arnošt Goldflam: Útržky z nedokončeného románu, Ha-divadlo Brno – Junior klub Na Chmelnici, 22.2.1985

Valentin Krasnogorov: Tři patrony z jedné sumky, Divadlo na provázku-Scénické čtení…, 23.11.1985

Vil Lipatov: Šedivá myš, Divadlo na provázku-Scénické čtení…, 11.12.1985

Jefim Davidovič Zozulja: Zkáza hlavního města, Divadlo na provázku-Scénické čtení…, 17.12.1985

Dario Fo: Komediantská mystérie, Divadlo na provázku – Junior klub Na Chmelnici, 2.2.1986

Ludvík Kundera – Miloš Štědroň – Peter Scherhaufer – Petr Oslzlý: Chameleon, Divadlo na provázku – Hotel Tichý, 4.2.1986

Jan Skácel – Eva Tálská: Na dávném prosu, Divadlo na provázku – Hotel Tichý, 5.2.1986

Eva Tálská – Jaroslav Seifert: Píseň o Viktorce, Divadlo na provázku – Hotel Tichý, 9.2.1986

Edward Lear – Eva Tálská: Příběhy dlouhého nosu, Divadlo na provázku – Hotel Tichý, 10.2.1986

Bohumil Hrabal: Hlučná samota, Divadlo Na zábradlí, 5.3.1986

Festival divadelního mládí 1986

Miloš Černoušek – J.A.Pitínský: Deska, Ha-divadlo Brno – Junior klub Na Chmelnici, 21.3.1987

Min Tanaka, Junior klub Na Chmelnici, 9.10.1988

Andrzej Strzelecki: Clowni,Teatr 77 – Junior klub Na Chmelnici, 19.10.1988

Mircea Eliade – Petr Lébl: Had, Jak se vám jelo, 1988

William Shakespeare: Hamlet, r. Frnatišek Watzl, Julie a spol., 1988

Ch.D.Grabbe: Žert, ironie, sat ira a hlubší význam, r.Hana Burešová, DDT, 1988

Velká cesta, Théâtre les montreusrs d´images