Když se láme chleba

ZÁNIK NEBO ZROD?

Dnes, 21. května v brzkém odpoledni, jsem v závěru diskuze s dramaturgickou radou o soutěžních inscenacích letošní bratislavské Nové drámy porušil, co jsem si v duchu slíbil, a přihlásil se o slovo. Navázal jsem na Romanu Štorkovou Maliti, která by ráda, aby se na festival vrátily nové hry. Řekl jsem, že souhlasím, že by to však nemusela být nutně tradiční díla, že by mohla být klidně i beze slov, ale že by jednání, které je synonymem slova drama, v nich mělo dostat jasný tvar, začátek, střed a konec. A že mi tahle kvalita u většiny na festivalu představených inscenací chyběla. Brzy po mém vystoupení byla beseda ukončena, a já mám teď silnou potřebu dodat pár slov i proto, aby můj kritický výstup nebyl chápán jen jako porušení bontonu.

Cesta od tématu (místo dramatu) k inscenaci, kterou dnešní tvůrci preferují, mi přijde slepá. To proto, že téma samo o sobě není drama. Není jím ani tehdy, když má přímou souvislost s aktuálními problémy. Ještě horší je, když odráží současné ideové trendy. Tehdy se změní drama ve smyslu jednání, které by z principu mělo obsahovat konflikt, tedy dialog, na monolog v řádu stranického projevu, který bude přitažlivý jen tím, že konvenuje své „bublině“.  Chápu smysl deklarací, které vyjadřují názor třeba na zneužívání žen (jakože právě to bylo jedno z frekventovaných témat festivalu), ale není to drama. Tvůrci, kteří tuší jistou nedostatečnost takového postupu, se opakovaně – i na Nové dráme – dopouštějí té chyby, že do svého díla nacpou podobně bolestivých témat, co se jen vejde. (Této chorobě se vysmíval už Thomas Bernhard ve svém Divadelníkovi.)

p.s.: Úhlavním tématem Nové drámy 2022 se stal zánik. A mně jde pořád hlavou, že s každým zánikem obvykle přichází i zrod. Nezištně tedy navrhuji zrod jako vhodné téma příštího ročníku.

p.s.2: Pokračováním této doušky bude další INSPIRACE, a to inscenací Roľa (Divadlo NUDE, režie Veronika Malgot), které šestice frekventantů „mého“ kritického semináře přisoudila Cenu studentské poroty. Dodávám, že jsem měl radost, neboť bych volil stejně. V souvislosti se zmíněnou inscenací se budu věnovat rozdílu mezi rituálem a demonstrací.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je NCLF_Logo_RGB_COLOR_Bitmap-1024x696.jpg.
„PROBÍHAJÍCÍ PRÁCE“ KDYŽ SE LÁME CHLEBA BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND