KRITIKY-POLEMIKY-POZNÁMKY

PETR REZEK

9.1.1948 – 8.11.2022

Petr Rezek byl významný český filozof z okruhu Jana Patočky, který se věnoval i happeningům, body artu, performanci a umění vůbec. Nosil rozverný, mušketýrský vous a dávno před ministrem Baxou i motýlka. Myslím, že jeho styl (tím myslím i styl psaní) byl stejně elegantní jako ironický. Když jsem s ním navštívil tehdy v Čechách zcela čerstvé Schönbergovy Bídníky, působil v publiku jako protřelý muzikálový divák. Byl tím pobaven, inscenaci se však věnoval s tak velkou péčí, že psaní o ní nikdy nedokončil. Pro čtenáře SADu zůstane k mé lítosti jen autorem dvou článků, které oba vyšly v dvojčísle 1-2/1992, jeden podepsaný vlastním jménem, druhý jeho operním pseudonymem Caruso, pod nímž publikoval již v samizdatovém Kritickém sborníku. Oba zde přikládám.