KRITIKY-POLEMIKY-POZNÁMKY

PETR LÉBL 16.5.1965-12.12.1999

xxx

x

Moci tak odejít na začátek sám

najít tu cestu k němým jezerům

přejít si vlastní spáleniště

moci poslouchat ticho zblízka

x

odejít ode všech bez ohlédnutí

tváří klesnout tam do květin

plavat s tichem vody na perutích

najít svůj klid a němá jezera

x

(Petr Lébl: Básně, SAD 2005)

x

Báseň není datovaná, ale napsaná na americký koresponďák. Pravděpodobně tedy pochází z roku 1991. V tom roce jsme byli s Petrem na „stipendijní“ návštěvě Spojených států. Zde foto z New Yorku.