KRITIKY-POLEMIKY-POZNÁMKY

PETR LÉBL V SADu

Facebook připomněl výběr z textů (článků i rozhovorů), které časopis Svět a divadlo zveřejnil před časem na svém webu:

https://www.svetadivadlo.cz/cz/e_prilohy/lebl_priloha?fbclid=IwAR38DnIHNibmHmUG4nemKbtCrthISqZSV0Uxy0wA8URh3WxWkGm30VnfZgI

Pro doplnění přidávám soupis všech ve Světě a divadle vydaných „léblovských“ textů a k němu připojuji články z čísla 1/1999 o inscenaci Plukovník Pták, která vyvolala nemalé kontroverze v divadle i mimo něj. Šlo o předposlední Petrovo dílo. Pak už následoval jen Strýček Váňa, který měl premiéru na mezinárodním festivalu Divadlo (festivalové publikum, v němž nemalou část tvořili kritici a další divadelní profesionálové, bylo tehdy – jak s lítostí vzpomínám – nepatřičně vlažné).

P E T R L É B L V S A D u

TEXTY PETRA LÉBLA

LÉBL, Petr: Dopis redakci – 1990/3/145

LÉBL, Petr: Les témoignages des artistes d’Europe centrale et orientale (příspěvek přednesený na Avignonském festivalu 1998) – 2000/2/64

LÉBL, Petr: Post card (faksimile básně) – 2004/6/165

LÉBL, Petr: Vážený pane děkane – 2004/5/179

LÉBL, Petr: BÁSNĚ (příloha ročníku 2005)

ROZHOVORY S PETREM LÉBLEM A O NĚM

HRY PETRA LÉBLA (povídání Ivana Vyskočila, Leoše Suchařípy, Milana Lukeše, Karla Krále a Jana Kerbra) – 2000/2/55

S GROTESKOU V ZÁDECH (hovory s Petrem Léblem pořádal Karel Král) – 1994/6/56

Styl je pudem sebezáchovy (rozhovor D. Tučkové s P. Léblem) – 1990/2/26

REFLEKTOVANÉ INSCENACE

BOJČEV, Chrsito: Plukovník Pták, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, 1998.

(M.Černý: Příspěvek do ankety – 1999/1/32

K.Král: S ptáky do NATO – 1999/1/26)

ČECHOV, Anton Pavlovič: Ivanov, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí.

(J.Sloupová: To je podle skutečnosti? – 1997/5/10)

ČECHOV, Anton Pavlovič: Ivanov, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, 1997.

(M.Čunderle: Suchařípův Lebeděv – 1998/2/20

Z.Hořínek: Čechov – poznámky k metodě – 1998/2/10

M.Petříček: Tady je smutno a tam je to ještě horší – 1998/2/4)

ČECHOV, Anton Pavlovič: Racek, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, 1994.

(M.Lukeš: Poetika snu – 1994/6/8

V.Ptáčkova: Svět podle Petra Lébla – 1994/6/36

Racek v anketě divadelníků (M.Bílková, Z.Hořínek, M.Lukeš, B.Mazáčová, E.Stehlíková, I.Vyskočil) – 1994/6/44)

ČECHOV, Anton Pavlovič: Strýček Váňa, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí.

(Z.Hořínek: Strýček Váňa v tropech – 1999/6/82)

DORST, T.: Fernando Krapp mi napsal dopis, režie P. Lébl, studio Labyrint, 1992.

(M. Lukeš: Hra o pravdu – 1992/9–10/28)

GENET, Jean: Služky, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, 1992.

(Z.Hořínek: Služky jako vězeňské psychodrama – 1993/6/102

V.Ptáčková: Svět podle Petra Lébla – 1994/6/36)

GOGOL, Nikolaj Vasiljevič: Revizor, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, 1995.

(D.Tučková: Několik poznámek k Léblově inscenaci Revizora – 1995/3/22

J.Neumann: Tlumočníkem proti své vůli /nad plzeňským festivalem DIVADLO’95/1/12)

MASTEROFF J.– KANDER J. – EBB F.: Cabaret, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, 1995.

(K.Král: Kýč a umění – 1996/1/28)

MOZART, Wolfgang Amadeus: Colas (Bastien a Bastienka),režie L.von Brandenstein (P.Lébl), Opera Mozart, 1991.

(Kerbr, J.: Wolfgang Amadeus Superstar – 1991/7/10)

ÓRKÉNYI, István: Kočičí hra, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, 1998.

(M.Čunderle: Hry na kočky / Hra na kočky / Kočičí hra – 1998/5/60

M.Dočekal: Iva Janžurová z pohledu režisérů – 1999/2/37

K.Patková: „Reinkarnace“ – 1998/5/65)

PITÍNSKÝ, J.A.: Pokojíček, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, 1993.

(M.Reslová: Co se stalo v pokojíčku – 1993/4/44

V.Ptáčkova: Svět podle Petra Lébla – 1994/6/36)

ROSTAND, Edmond: Cyrano z Bergeracu, režie Petr Lébl, Habima – Izrael, 1996.

(M.Reslová: Cyrano – chlapecký sen o čistotě – 2005/6/75)

SMETANA, Bedřich: Braniboři v Čechách, hudební nastudování Bohumil Gregor, režie Petr Lébl, Národní divadlo, 1997.

(H.Havlíková: Braniboři, Smetana a konec tisíciletí – 1998/3/66)

STROUPEŽNICKÝ, Ladislav: Naši Naši furianti, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, 1994.

(V.Ptáčkova: Svět podle Petra Lébla – 1994/6/36)

SYNGE, John Millington: Hrdina západa (The Playboy of the Western World), režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, 1995.

(M.Lukeš: Hrdina pro legraci – 1995/6/48)

TOBIÁŠ, Egon: Vojcev, režie P. Lébl, Labyrint, 1992.

(K. Král: Hledání nové smlouvy – 1992/1–2/2

V. Smoláková: „Všem, kdybych moh, vám jednu vrazim“ – 1992/3/37

Vojcev–anketa: P. Janoušek, S. Machonin, B. Mazáčová, J. Návratová, J. Pilátová, V. Ptáčkova, J. Sloupová, E. Šormová, I. Vyskočil, K. Žantovská – 1992/1–2/17)

UHDE, Milan: Výběrčí,režie Petr Lébl, JELO Praha, 1990.

(Král, K: Tanec slov – 1990/2/33)

WYSPIAŇSKI, Stanislaw: Wesele, režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, 1998.

(J.Hyvnar: Od dramatu ke hře za sto let – 1998/3/36

M.Reslová: Půl vážně, půl ironicky – 1998/3/32)