dokumenty

Na fotografii Roland Schimmelpfennig v roli nepřítomného partnera Luny (Michaela Homolová) v inscenaci hry Zuzy Ferenczové a Antona Medowitse Solitaire.sk, Divadlo v Dlouhé, 2008. foto Irena Vodáková

OD SCÉNICKÉHO ČTENÍ K PAPÍROVÉMU DIVADLU

text z monografie nazvané V hlavní roli text (podoby a proměny scénického čtení), uspořádané Danielou Jobertovou a kolektivem, nakladatelství AMU, 2014.


K BACHOVI A ZPĚT (LAICKÁ EXKURZE DO HISTORIE DIVADELNÍHO ZÁKONA A DISKUSÍ O NĚM) Bulletin AMD č.4 – září 1988

Nové české divadlo

NENÍ WOODOO JAKO VOODOO

Zatímco si u haitského voodoo každý představí likvidaci nepřítele pomocí propichovaných panenek, obřady woodoo, které zavedly Buchty a loutky, jsou černé magie pravý opak. V jednom jsou si oba směry ale podobné: hrají v nich roli figurky. Ty u woodoo, jak už název napovídá, jsou dřevěné, přesněji: jsou to tradiční, z lípy vyřezávané loutky. Ale nebojte: hřebíky do nich nikdo nezatlouká.

Magické obřady, které se s nimi provádějí, vycházejí z energie, která se v loutkách nashromáždila.

„Při jedné performanci jsme kamerou snímali a na plátno zvětšovali detaily loutek. A v tom detailu bylo najednou vidět, že mají auru.“ – říká Tomáš Procházka. A Kristina Maděričová dodává – „Zpočátku jsme se domnívali, že jde o jen o technickou chybu, o tzv. duchy na snímaném obraze, jenže ne. Zjistili jsme dokonce, že se v barvě té aury liší loutky, které představovaly kladné a záporné charaktery. Ty zásadně kladné mají auru zářivě modrou. A právě s nimi spolupracujeme při našich rituálech.“ Loutka tedy přestává být předmětem, stává se živou, duchem (aurou!) naplněnou bytostí. Tato modře zářící, skrznaskrz kladná bytost má dar síly v širokém slova smyslu léčivé. Bojuje s nemocemi i s chorobnými, zlými stavy duše. Při tom boji velmi pomáhá, když se nakažený člověk zmenší, aby na něj loutka tak říkajíc dosáhla. Proto stojí v centru, na „oltářích“ woodoo svatyní, loutková divadélka. 

Radost z této bílé magie kalí zprávy, že severokorejský režim skoupil velké množství starých, loutkových, dřevěných čertů. Je hrozné jen pomyslet, na co jim budou. 

Na fotografii Ireny Vodákové je Marek Bečka coby Zchudlý loutkář na Ohromných maličkostech 2020.

———————————————————————————

MALÁ OPRAVA K POZNÁMCE O BULLETINU AMD  (str.9): Na jeho přípravě se nepodílel Václav Königsmark (ten do něj ani nepřispíval) a mezi těmi, kteří jeho podobu zásadně ovlivnili bych neuváděl ani Marii Reslovou, ale Petera Scherhaufera a Ondřeje Černého. Podle mého soudu bylo hlavním kladem Bulletinu, že nedbal na cenzuru tematicky ani autorsky, proto se zde také, a to prvním číslem počínaje, objevovali tehdy zakázaní autoři.     

DOBRÝ KRITIKY BY MĚL UMĚT… – rozhovor s Veronikou Štefanovou z 5.2.2022 https://vltava.rozhlas.cz/dobry-kritik-mel-umet-dobre-videt-slyset-a-psat-rika-zakladatel-casopisu-svet-a-8674713

Coby model v reklamě na kabelky. Foto Michaela Pospíšilová Králová