KRITIKY-POLEMIKY-POZNÁMKY

„JAK JSEM NEZABIL SVÉHO OTCE A JAK MOC TOHO LITUJI“ – LAUREÁT MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DIVADLO BEZ HRANIC

Je to až zvláštní, ale při rozhodování, které inscenaci dát hlavní cenu na letošním těšínském divadle Bez Hranic se naše tříčlenná porota zcela shodla. Tentokrát jsme ani – jako loni – nebyli toho názoru, že musíme udělit cen vícero. Ne, že by se nám z jedenácti předvedených inscenací jiné nelíbily. Však jsme hned pět zmínili jako ty, které jsme zmínit chtěli, i když jsme jim cenu nepřisoudili: Encyklopedie akčního filmu Tomáše Dianišky (Divadlo pod Palmovkou), Romeo a Julie unplauged, Traumstadt choreografky Yoshiko Waki (Polski Teatr Tańca), Máchův Máj Ivana Achera (Divadlo Ludus), Poláčkovo Bylo nás pět Jiřího Jelínka (Těšínské divadlo – Scéna Bajka) a Masłowské Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky Janusze Klimszy (Studio G). Uvádím je v pořadí, v jakém byly na festivalu uvedeny, osobně bych ale zvláště vyzdvihl poslední z té řady, velice jednoduše scénicky provedenou a velice pěkně kvartetem herců sehranou černou komedii. Radost pohledět.

S Dorotou Buchwald a Mironem Pukanem jsme však měli na hlavní cenu jiného kandidáta. Tím byla autorská inscenace Mateusze Pakuły „Jak jsem nezabil svého otce a jak moc toho lituji“ (spojených souborů Teatr Łaźnia Nowa a Teatr im. Żeromskiego). I naše zdůvodnění, přestože jsme je psali každý za sebe, se sobě velmi podobala. Doložit to nemohu, neb kopie vyjádření svých kolegů nemám, ale to moje znělo takto: „Za autentickou zpověď, která ukazuje bolest a hrůzu spojenou s nemocí a umíráním, a za divadlo, které dokáže uměním a ironií od bolesti a hrůzy ulevit.“

(Inscenaci se budu věnovat v rámci blogu Když se láme chleba.)Jako dodatek přidávám fotografie písemných vyjádření porotců:


Vytvořeno za finanční podpory Státního fondu kultury.