KRITIKY-POLEMIKY-POZNÁMKY

Vám body, jim hody

ČASOPISY DLE DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY

29. února zveřejnilo Ministerstvo kultury ČR výsledky výběrového řízení na letošní Kulturní aktivity. Zvědavost mi nedala a podíval jsem se, jak dopadly časopisy. Můj úžas byl nelíčený.

Nechápu, jak je možné, že časopisy, které dostaly od odborné komise nejvyšší bodové hodnocení, dostaly méně peněz než loni, a naopak ty, které bodově dopadly nejhůř, dostaly víc. A není to malý rozdíl: SAD, 8,50 bodů, minus 83.000; Loutkář 8,43 bodů, minus 20.000; Opera +, 8,23 bodů, plus 150.000; Podhoubí, 7,71 bodů, plus 250.000; Divadelní noviny, 7,43 bodů, plus 167.000.

Tuším, jak by mohl znít rozhovor s komisí, která ty částky navrhla.

– „Výši dotace jsme určili procentem z požadované částky. SAD dostal nejvíc: 92%, Loutkář 90%, Opera + méně, 81% a Divadelní noviny s Podhoubím pouze 76%, respektive 53%.“

– „To je dost primitivní aritmetika. Podle ní ten, kdo si řekl o nejvíc peněz, taky nejvíc peněz dostal?“

– „Ne. Ten, kdo nejvíc peněz potřeboval, ten jich nejvíc dostal.“

– „A jak jste poznali, že je potřeboval? Jste divadelníci, tak jistě víte, že náklady lze kalkulovat podle libosti a vyúčtovat vyšší není problém… Taky bychom třeba rádi platili honoráře, jaké si autoři zaslouží.“ 

– „Tak proč jste o víc nepožádali?“

– „Mysleli jsme, že v současné ekonomické situaci státu to není vhodné.“  

– „Hm. To tedy nevím, čí aritmetika byla primitivní? Ale abyste se dočkali satisfakce, řekneme vašim kolegům z časopisů, které dostaly přidáno, ať vám za to, že jste ušetřili, poděkují… A jestli s penězi nevyjdete, tak se zeptejte pana ministra, zda nemá nějaký fond (takový, jaký měl třeba Pavel Dostál blahé paměti), a zda by vám z něho nepřidal.“

foto z facebookové stránky Martina Baxy

foto z facebookové stránky Martina Baxy